Niedostosowani.pl

Szukaj na stronie

Uzależnienie i jego czynniki

 

a-bottle-1063442-mŻyjemy w czasach intensywnych przemian społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych dokonujących się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Charakterystycznym znakiem tych czasów są nasilone i złożone problemy społeczne. Wśród współczesnych trudności, niewątpliwie jednym z bardziej destruktywnych jest zjawisko uzależnień od środków psychoaktywnych. Teoretycy zagadnień uzależnień od lat starają się wyjaśnić mechanizmy ich powstania, przyczyny, przebiegu, oraz sposobów leczenia. Według funkcjonującego obecnie poglądu, uzależnienie traktowane jest jako choroba mimo tego, że dotychczasowe badania nie potwierdziły jednoznacznie słuszności owego zjawiska.

Czytaj więcej...

Narkomania a problem AIDS

x-659428-mWśród wielu zagrożeń gnębiących współczesna cywilizację – poza alkoholem i narkomanią- na pierwszy plan wysuwa się obecnie problematyka zjawiska AIDS.AIDS jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirusa HIV, który powoduje ciężkie zaburzenia w systemie odpornościowym prowadzące do różnych zakażeń drobnoustrojami lub rozwoju różnych nowotworów [1]. Osoby odurzające (zwłaszcza zażywające środki dożylne) stanowią grupę o dużym stopniu ryzyka. W tej populacji wirus HIV rozpowszechnia się najszybciej (poprzez zakażoną krew na strzykawkach i igłach używanych wielokrotnie, dodatkowo towarzyszącą prostytucję hetero- i homoseksualną), podobnie jak same zachorowania na AIDS (wyjątkowo osłabiony układ odpornościowy).

Czytaj więcej...

Narkomania i jej przyczyny

narko4W Polsce problem narkomanii wzrasta w przerażającym tempie. Biorących „okazjonalnie” tj. na imprezach, na dyskotece czy przed stresującym dniem w szkole jest z dnia na dzień coraz więcej. Do kontaktu z narkoty kami przyznaje się co dziesiąty nastolatek spośród młodocianych, którzy uzależnili się przed 18 rokiem życia jedynie 50% ma szanse dożyć 30 roku życia[1].

 

Czytaj więcej...

Klasyfikacja narkotyków

1Historia ludzkości dowodzi, że istnieje odwieczna potrzeba ucieczki w świat raju, w który wyobrażana sobie rzeczywistość odbierana jest jako przeżywanie permanentnego zadowolenia i szczęścia. Tymczasem w normalnej rzeczywistości zdarzające się chwile szczęścia jawią się jak bańka mydlana, która ledwie dotknięta – pryska.

Czytaj więcej...

Narkomania. Zjawisko z zakresu patologii społecznej

narko3Jednym ze sposobów rozładowania konfliktów, niewątpliwie chybionym są występujące masowo takie zjawiska jak uzależnienie lekowe, alkoholizm, narkomania. Wraz z nimi obserwuje się wzrost przestępczości i samobójstw, szczególnie wśród młodzieży. Zagrożenie młodego pokolenia Polaków substancjami psychoaktywnymi wiązane jest w dyskusjach publicznych z odpowiedzialnością za wychowanie młodych instytucji społecznych, takich jak szkoła, Kościół, media i przede wszystkim rodzina.

 

Czytaj więcej...